XML

Szkoła Policealna Nr 3

Skoła Policealna w CKZiU oferuje  następujące kierunki kształcenia:

Szkoła Policealna funkcjonuje w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się zwykle co 2 tydzień: sobota, niedziela).
Do Policealnej Szkoły wchodzącej w skład CKZiU w Stalowej Woli przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1. Posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe
  2. Posiadają zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
  3.  
Podmiot publikującyCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Górska - główny specjalista2020-12-14
Publikujący Agnieszka Górska - Administrator 2020-12-14 22:23