XML

Struktura własnościowa, majątek

CKZiU w Stalowej Woli  jest jednostką organizacyjną Powiatu Stalowowolskiego, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
Mienie placówki stanowi własność Powiatu Stalowowolskiego.

Rzeczowe składniki majątku trwałego, w tym:
- budynki i lokale
- inne środki trwałe
- wyposażenie
- zbiory biblioteczne.Dane o środkach trwałych w układzie bilansu z kwotą umorzenia
(stan na 04.02.2020)
Lp Nazwa Wartość środka Umorzenie 31.12.18
1 środki trwałe
-grunt
4.013.319,49
171.038,10
1.820.644,50
----
2 Pozostałe śr trwałe 475.748,16 475.748,16
3 Wartości niematerialne i prawne 34.200,18 34.200,18

Podmiot publikującyCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
Wytworzył2020-12-17
Publikujący Agnieszka Górska - Administrator 2020-12-17 23:26
Modyfikacja Agnieszka Górska - główny specjalista 2021-01-26 14:38